Методична робота
 
 Пріоритетні завдання на 2022 - 2023 навчальний рік.


1.    Організувати роботу педагогічного колективу щодо забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров'я дітей, створення в ЗДОздоров'язбережувального та безпечного освітнього середовища, цілісної системи формування культури здоров'я та безпеки в єдності з батьками.

2. Формувати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально - духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками національно - патріотичного виховання..
 
3. Продовжувати роботу щодо формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом, засобами природничого характеру.
 

Методична робота в дошкільному закладі

 

 Основними компонентами змісту методичної роботи є:

·        отримання знань педагогами

·        вміння їх реалізувати на практиці

·        наявність результативності в педагогічній роботі

·        створення   умов   для   безперервного   вдосконалення   фахової майстерності та освітнього процесу з дітьми.

 Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів у 2022-2023 навчальному році  забезпечують такі форми методичної роботи:

   Cистема навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;

  Творча група:

 «Оптимальне перетворення освітнього простору дитячого садка»

керівник: вихователь Бурковська Г.Т.

 

Теоретичний семінар:

«Практична реалізація принципів природовідповідності та здоров'язбереження в закладі дошкільної освіти»

 

Педагогічні ради:

1. Організація освітнього процесу у нових умовах.

2. "Формування у дітей чуття національної свідомості шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва"

3."Екологічне виховання дітей в сучасному дошкільному закладі"

4. « Аналіз результатів роботи ЗДО за

2022- 2023 навчальний рік.

 

Консультації:

Екологічне виховання дошкільників засобами фольклору

Використання мультфільмів для розвитку мовлення дітей

         Родинне спілкування - як чинник комунікативно - мовленнєвого розвитку дошкільника   

Вивчення професій 

 


ДНЗ №18 2010 р.