Методична робота
 
 Пріоритетні завдання на 2023 - 2024 навчальний рік.


1.     Проводити цілеспрямовану освітню діяльність щодо формування в учасників освітнього процесу безпечної поведінки в довкіллі з урахуванням умов воєнного стану. Використовуючи різні форми організації освітнього процесу навчати дошкільників обачності, навичок орієнтування та адекватної реакції на різноманітні чинники ризику для життя.
2.  Продовжувати формувати розмовне мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій, рзвитку зв'язного мовлення, акцентувати увагу на підвищенні рівня культури українського мовлення дошкільників. 
 
3. Формувати у дітей мотивації, позитивно - емоційного ставлення до праці як форми буття і способу самореалізації людини. Розширювати уявлення про структуру трудового процесу, взаємозв'язок між компонентами трудової діяльності.
 

Методична робота в дошкільному закладі

 

 Основними компонентами змісту методичної роботи є:

·        отримання знань педагогами

·        вміння їх реалізувати на практиці

·        наявність результативності в педагогічній роботі

·        створення   умов   для   безперервного   вдосконалення   фахової майстерності та освітнього процесу з дітьми.

 Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів у 2023-2024 навчальному році  забезпечують такі форми методичної роботи:

   Cистема навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;

  Творча група:

 «Психолого - педагогічні засади організації роботи ЗДО засобами музейної педагогіки»

керівник: вихователь  Панасенко І.Г.

 

Теоретичний семінар:

«Практична реалізація принципів природовідповідності та здоров'язбереження в закладі дошкільної освіти»

 

Педагогічні ради:

1.  Інтеграція суспільного та родинного виховання з проблеми БЖД.

2.  Культура українського мовлення дошкільнят - основа формування національних почуттів

3. Економічне виховання дошкільників.

4. « Аналіз результатів роботи ЗДО за

2023- 2024 навчальний рік.

 

Консультації:

Екологічне виховання дошкільників засобами фольклору

Використання мультфільмів для розвитку мовлення дітей

         Родинне спілкування - як чинник комунікативно - мовленнєвого розвитку дошкільника   

Вивчення професій 

 


ДНЗ №18 2010 р.