Методична робота
 
 Пріоритетні завдання на 2019 - 2020 навчальний рік.

1.   Формувати уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров'я людини, здатність і бажання дотримуватись здорового способу  життя.
2.  Удосконалювати розвиток мовленнєвих та комунікативних вмінь дошкільників через інтеграцію різних видів діяльності.
3. Продовжувати роботу  над формуванням художньо - естетичних цінностей дошкільників під час освітнього процесу засобами аплікації та ліплення у світлі БКДО, освітня лінія "Дитина в світі культури"
4.Розпочати роботу з наступності, взаємодії в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи в рамках - впровадження концепції "НУШ"  

Методична робота в дошкільному закладі

Методична робота в дошкільному навчальному закладі проводиться за двома основними напрямками:

1. Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).

2. Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

 Основними компонентами змісту методичної роботи є:

·        отримання знань педагогами

·        вміння їх реалізувати на практиці

·        наявність результативності в педагогічній роботі

·        створення   умов   для   безперервного   вдосконалення   фахової майстерності та освітнього процесу з дітьми.

 Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів у 2019-2020 навчальному році  забезпечують такі форми методичної роботи:

   Cистема навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;

  Творча група:

 «Використання творів сучасних українських художників в орсвітньо - виховному процесі»

 

Семінар – практикум:

«Ефективність використання здоров'язбережувальних технологій в умовах дошкільного закладу»

 

Колективні перегляди:

 1. Музична розвага "Осіння казка" (старша група№4 музичний керівник Каричинська Н.М.)

2.  Заняття з розділу програми "Дитиина у світі культури" аплікація (ІІ молодша група №8 вихователь Марченко О.В.)

3.  Інтегроване заняття з розділу програми мовленнєвий розвиток для дітей старшого дошкільного віку.

Педагогічні ради:

1. " Реалізація змісту освітньої лінії "Мовлення дитини"Базового компоненту дошкільної освіти.

2. " Розвиток художньо - творчих здібностей дошкільнят"

3."Забезпечення єдності, перспективності, наступності в освітньому просторі двох суміжних ланок освіти"

4. « Аналіз результатів роботи ЗДО за

2019- 2020 навчальний рік.

 

Консультації:

Екологічне виховання дошкільників засобами фольклору

Використання мультфільмів для розвитку мовлення дітей

Влітку на водоймі

         Родинне спілкування - як чинник комунікативно - мовленнєвого розвитку дошкільника

  

 


ДНЗ №18 2010 р.