Методична робота
 
 Пріоритетні завдання на 2018 - 2019 навчальний рік.

1.  Розвивати монологічне мовлення дітей дошкільного віку під час складання розповідей за картиною.
2. Формувати навички соціальної і економічної освіти дошкільників засобами ігрової діяльності в процесі впровадження Міжнародної програми "Афлатот".
3. Продовжувати роботу щодо зміцнення психічного, фізичного здоров'я дітей та форнмування у них здорового способу життя.
4. Удосконалювати навички малювання та розвивати сприймання дітей, як спосіб активізації інтересу до навколишнього світу. 

Методична робота в дошкільному закладі

Методична робота в дошкільному навчальному закладі проводиться за двома основними напрямками:

1. Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).

2. Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

 Основними компонентами змісту методичної роботи є:

·        отримання знань педагогами

·        вміння їх реалізувати на практиці

·        наявність результативності в педагогічній роботі

·        створення   умов   для   безперервного   вдосконалення   фахової майстерності та освітнього процесу з дітьми.

 Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів у 2018-2019 навчальному році  забезпечують такі форми методичної роботи:

   Cистема навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;

  Творча група:

 «Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку»

Педагогічні читання:

 «Золоті розписи педагогічних ідей

В.О. Сухомлинського".

Семінар – практикум:

«Інклюзивна освіта. Навчаємося разом»

 

Колективні перегляди:

 1.Заняття з розвитку мовлення  "У світі картин"(середній дошкільний вік,група №5 вихователь Панасенко І.Г.)

2. Розвиток мовленнєвої компетентності дітей раннього віку за допомогою ігрової діяльності.(ранній вік, група №1 , вихователь - Буркан О.І.)

3. Інтегроване заняття з  використанням нетрадиційних методів малювання (молодший дошкільний вік, група №3,вихователь Гриськевич Д.М.)

Педагогічні ради:

1. "Навчання дітей дошкільного віку складати розповіді за картиною"

2. "Формування навичок соціальної та економічної освіти дошкільників засобами ігрової діяльності"

3."Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчої діяльності"

4. « Аналіз результатів роботи ЗДО за

2018- 2019 навчальний рік.

Атестація педагогічних працівників:

Закінчилась атестація 2018 - 2019 років. підведено підсумки, а саме:

Буркан Ольга Іванівна - встановлено одинадцятий тарифний розряд;

Гриськевич Діана Миколаївна - присвоєно категорію "Спеціаліст ІІ категорії"

Панасенко Інна Григорівна - присвоєно категорію "Спеціаліст ІІ категорії" 

 

Консультації:

Екологічне виховання дошкільників засобами фольклору

Використання мультфільмів для розвитку мовлення дітей

Влітку на водоймі

         Родинне спілкування - як чинник комунікативно - мовленнєвого розвитку дошкільника

  

 


ДНЗ №18 2010 р.