Методична робота
 
 Пріоритетні завдання на 2021 - 2022 навчальний рік.


1.    Спрямувати роботу педагогічного колективу на розвиток розумових, пізнавальних, творчих здібностей дітей, шляхом інтеграції в освітній процес інноваційних технологій.

2. Оновити зміст фізкультурно - оздоровчої роботи з розділу виховання культурно - гігієнічних навичок з дошкільниками та забезпечити безпечні умови організації освітнього процесу в умовах пандемії.
 
3. Вдосконалювати роботу по впровадженню сучасних інноваційних LEGO технологій в освітній процес за допомогою сучасного пізнавального середовища для розвитку сенсорно - пізнавальних здібностей дітей.
 

Методична робота в дошкільному закладі

Методична робота в закладі дошкільної освіти проводиться за двома основними напрямками:

1. Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).

2. Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

 Основними компонентами змісту методичної роботи є:

·        отримання знань педагогами

·        вміння їх реалізувати на практиці

·        наявність результативності в педагогічній роботі

·        створення   умов   для   безперервного   вдосконалення   фахової майстерності та освітнього процесу з дітьми.

 Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів у 2021-2022 навчальному році  забезпечують такі форми методичної роботи:

   Cистема навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;

  Творча група:

 «Оцінювання якості освітнього процесу в ЗДО за шкалою ЕСЕRS - 3»

керівник: вихователь Лаврова Н.В. 

 

Семінар – практикум:

«Акторське мистецтво - як засіб розвитку креативних здібностей педагогів»

 

Педагогічні ради:

1. Розвиток екологічної свідомості у дошкільників. Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості.

2. "Про інтеграцію сучасної інноваційної LEGO - технології в освітній процес"

3."про сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сім'ї щодо гармонійного розвитку особистості"

4. « Аналіз результатів роботи ЗДО за

2021- 2022 навчальний рік.

 

Консультації:

Екологічне виховання дошкільників засобами фольклору

Використання мультфільмів для розвитку мовлення дітей

Влітку на водоймі

         Родинне спілкування - як чинник комунікативно - мовленнєвого розвитку дошкільника

Загартування дітей    

Вивчення професій 

Куточок книги 

Короновірусне захворювання 

 


ДНЗ №18 2010 р.