Головна

Вас вітає

 Комунальний заклад

"Дошкільний навчальний заклад №18 Вінницької міської ради"          


В нас в садочку діточок,

Як у небі зірочок

Ми їх радо зустрічаєм

Цілий день про них ми дбаєм.

 


Про дошкільний заклад

В комунальному закладі "Дошкільний навчальний заклад № 18 Вінницької міської ради" режим роботи п`ятиденний, з двома вихідними - субота, неділя.

Дитсадок  з 12-ти годинним перебуванням дітей.

Працюємо з 7:30 години до 19:30 години.  

У КЗ "ДНЗ № 18 ВМР" функціонує 9 груп, з них: груп раннього віку - 2, груп дошкільного віку - 7 ( з них 1 інклюзивна). Дитячий садочок гостинно відкриває двері більш як для 200 дітей.


   Форми організації освітнього процесу будуються на основі  Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, інструктивно - методичними листами, програмним забезпеченням тощо. 

Адміністрація та педагогчний колектив працюють відповідно до Законів України «Про освіту», « Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Національною доктриною розвитку освіти в Україні», «Базовим компонентом дошкільної освіти», Указів Президента України, рішень Уряду України, наказів Міністерства освіти і науки України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів дошкільного навчального закладу, дотримуються норм Конвенції про права дитини.

Мета і завдання колективу обумовлені проблемною темою:  «Створення особистісно зорієнтованого освітнього середовища, в якому концептуальний розвиток педагога стане основою партнерства на засадах дитиноцентризму з метою формування компетентностей людини 21 століття». 

Завдання КЗ "ДНЗ №18 ВМР" у 2021 - 2022 навчальному році:

1.     Спрямувати роботу педагогічного колективу на розвиток розумових, пізнавальних, творчих здібностей дитини, шляхом інтеграції в освітній процес інноваційних технологій.

     2.          Оновити зміст фізкультурно - оздоровчої роботи з розділу виховання культурно - гігієнічних навичок з дошкільникками та забезпечити безпечні умови організації освітнього процесу в умовах пандемії.
    3.        Вдосконалювати роботу по впровадженню сучасної інноваційної  LEGO - технології в освітній процес за допомогою створення сучасного пізнавального середовища для розвитку сенсорно - пізнавальних здібностей дітей.

 

Враховуючи вимоги сьогодення та з метою досягнення належного рівня якості дошкільної освіти в закладі створені такі умови:
- з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів проводяться методичні дні та години, засідання педагогічної ради, педагогічні читання, семінари - практикуми, наради при завідувачі, консультації, засідання круглого столу, працює творча група та багато інших видів роботи, які спрямовані на вирішення питань розкриття творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу;
- планомірно проводиться робота по підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників (атестації педагогів; відвідування курсів підвищення кваліфікації педагогів в Вінницької академії неперервної освіти; відвідування МО вихователів міста, завідувачів, вихователів-методистів, медсестер; відвідування занять між колегами; самоосвіта педагогів);
- проводиться робота щодо покращення матеріально - технічної бази   закладу дошкільної освіти.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально - дидактичний аудит.
1. ВІК: від 20 - 30 років - 30%; від 30 - 40 років - 25%; від 40 - 50 років - 45%.
2. ОСВІТА: вища - 75%; середня спеціальна - 20%; бакалавр -5%.
3. Рівень кваліфікації:  І категорія - 7 педагогів; ІІ категорія - 4 педагоги;  спеціаліст - 1 педагог;11 тарифний розряд - 10 педагогів; 10 тарифний розряд - 1 педагог.

З метою опанування такими видами професійної діяльності педагогів, які дають змогу працювати в умовах інноваційних змін, формування інформаційно відкритого освітнього середовища, продукування нових педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах, презентації та поширення передового педагогічного досвіду роботи у практику  закладу дошкільної освіти педагоги дитячого садку вивчають та впроваджують позитивний педагогічний досвід, інноваційні технології і програми: М. Монтессорі "Будинок вільної дитини", "Ігри нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільника. Блоки Дьейнеша та палички Кюїзера", М. М. Єфіменко "Театр фізичного розвитку й оздоровлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку",технології сендплей «Чудеса на піску. Пісочна терапія». Т.Зінкевич – Євстигнєєва, Т.Грабенко, Н.Гавриш, О.Пометун «Освіта для сталого розвитку. Діємо разом», С.Русова "Український дитячий садок". Танцювально - ігрова гімнастика "Са - фі - денс"

З метою розвитку природних задатків та нахилів дітей у закладі працюють гуртки: "Скарбничка моралі", "Шахова абетка",  "Юний еколог", "Чарівний світ орігамі",«Ми маленькі музиканти»," Акробатичний", "Друзі природи", "Розвивайко", "Лабораторія народної медицини", "Розмовляємо англійською"

З метою виховання патріотизму, пропаганди досягнень українського народу, формування інтересу до усної народної творчості, розвитку творчих здібностей, позитивної поведінки та підняття настрою дітей в закладі проводяться лялькові вистави, свята, ранки, музичні та тематичні розваги. Свої таланти діти демонструють під час цих заходів. Запрошують творчі колективи Вінницького театру ляльок, циркові студії, та інші розважальні колективи для проведення вистав.

З метою пізнання навколишнього світу, виховання інтересу та любові до природи, дбайливого ставлення до оточуючого середовища наші діти неодноразово відвідують Вінницький зоорозплідник, виставки екзотичних тварин.

Для зміцнення здоров'я дітей та зниження захворюваності розроблена система по оздоровленню дітей в дитсадку, що складається з наступних заходів:
1. Профілактика ГРВІ, короновірусної хвороби  та грипу в перед епідемічній період із застосуванням фітонцидів, оксолінової мазі, вітаміну «С».
2. . Дихальна гімнастика.
3.. Точковий масаж. Суджок.
4. Оздоровлення дітей в літній період.
5. Загартування в групах після денного сну.
6. Коригуюча гімнастика в групах після денного сну.
7. Гімнастика пробудження.

Вихователями дошкільного закладу проводиться оздоровча - профілактична робота. За віковими групами спланована і проводиться система загартувальних заходів:
• Ранкова гімнастика з корегувальними вправами. Під час оздоровчого періоду ранкова гімнастика проводиться на свіжому повітрі.
• Гімнастика пробудження.
• Точковий масаж.
• Кульковий масаж.
• Дихальна гімнастика.
• Коригувальні вправи по профілактиці сутулості, плоскостопу.
• Ходьба босоніж.
• Обливання ніг.
• Вологе обтирання тіла (обличчя, рук).
• Прогулянки на свіжому повітрі.
• Дозований біг.
• Пішохідні переходи.
• Фізичні заняття на свіжому повітрі та в спортивній залі.
• Фізхвилинки.

* Здоров'язбережувальні технології.

Також педагогами застосовуються нетрадиційні види оздоровлення. Починаючи з дошкільного віку практикується різні види масажу та спеціального загартування. 
Ці масажі підвищують стійкість організму до різного виду захворювань. Практикується щіточний масаж і проводиться в другій половині дня. Він сприяє злущуванню верхнього відмерлого шару шкіри, поліпшує функцію потових та сальних залоз, підвищує місцеву температуру шкіри, прискорюючи кругообіг у поверхневих судинах шкіри.

Для профілактики крапельних інфекцій в закладі в кожній віковій групі, музичному та спортивному залах встановлені бактерицидні лампи для знезараження повітря.

В  закладі дошкільної освіти організоване раціональне, збалансоване,  харчування дітей згідно  нової постанови з організації харчування дітей в  закладах освіти, затвердженої спільним наказом МОН та МОЗ України  від 24.03.2021 року № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"         Відповідно рішенню виконавчого комітету ВМР від 30.12.2020 року № 2893 вартість харчування дітей раннього віку складає 30-00 грн., дітей дошкільного віку 40-00 грн.


   З метою чіткого контролю за організацією харчування в ЗДО створена робоча група НАССР. Контроль за харчуванням починається з моменту складання меню і продовжується на всіх етапах приготування їжі. Здійснення контролю за харчуванням проводиться щоденно і включає аналіз харчування на фізіологічну повноцінність під час складання меню - розкладки експертним методом, контроль за якістю продуктів, які надходять, дотримання норм закладки продуктів і виходу страв, технології приготування, якості приготування їжі.


 
 

Наша адреса:

м. Вінниця, пров. Гладкова 7,

тел.(0432)50-45-35

E -meil: dnz18@galaxy.vn.ua

E-meil: dnz18zirka@gmail.com

Web- адреса: http://dnz18.edu.vn.ua

 

 


ДНЗ №18 2010 р.