Головна

Вас вітає

 Комунальний заклад
"Заклад дошкільної освіти №18     Вінницької міської ради"          


В нас в садочку діточок,

Як у небі зірочок

Ми їх радо зустрічаєм

Цілий день про них ми дбаєм.

 


Про дошкільний заклад

В комунальному закладі "Заклад дошкільної освіти № 18 Вінницької міської ради" режим роботи п`ятиденний, з двома вихідними - субота, неділя.

Дитсадок  з 12-ти годинним перебуванням дітей.

Працюємо з 7:30 години до 19:30 години.  

У КЗ "ЗДО № 18 ВМР" функціонує 9 груп, з них: груп раннього віку - 2, груп дошкільного віку - 7 ( з них 2 інклюзивних). Дитячий садочок гостинно відкриває двері більш як для 200 дітей. В закладі існує найпростіше укриття.

   Форми організації освітнього процесу будуються на основі  Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, інструктивно - методичними листами, програмним забезпеченням тощо. 

Адміністрація та педагогчний колектив працюють відповідно до Законів України «Про освіту», « Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Національною доктриною розвитку освіти в Україні», «Базовим компонентом дошкільної освіти», Указів Президента України, рішень Уряду України, наказів Міністерства освіти і науки України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів дошкільного навчального закладу, дотримуються норм Конвенції про права дитини.

  

Завдання КЗ "ЗДО №18 ВМР" у 2023 - 2024 навчальному році:

1.      Проводити цілеспрямовану освтіню роботу щодо формування в учасників освітнього процесу безпечної поведінки в довкіллі з урахуванням умов воєнного (післявоєнного) стану.

     2.   Продовжувати формувати розмовне мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій розвитку зв'язного мовлення, акцентувати увагу на підвищенні рівня культури українського мовлення дошкільників.

    3.       Формувати у дітей мотивації, позитивно - емоційного ставлення до праці як форми буття і способу самореалізації людини. Розширювати уявлення про структуру трудового процесу, про необхідність трудової діяльності в житті людей.

 

Враховуючи вимоги сьогодення та з метою досягнення належного рівня якості дошкільної освіти в закладі створені такі умови:
- з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів проводяться методичні дні та години, засідання педагогічної ради, педагогічні читання, семінари - практикуми, наради при завідувачі, консультації, засідання круглого столу, працює творча група та багато інших видів роботи, які спрямовані на вирішення питань розкриття творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу;
- планомірно проводиться робота по підвищенню фахової майстерності педагогічних працівників (атестації педагогів; відвідування онлайн курсів підвищення кваліфікації педагогів   відвідування занять між колегами; самоосвіта педагогів);
- проводиться робота щодо покращення матеріально - технічної бази   закладу дошкільної освіти.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально - дидактичний аудит.
1. ВІК: від 20 - 30 років - 30%; від 30 - 40 років - 25%; від 40 - 50 років - 45%.
2. ОСВІТА: вища - 75%; середня спеціальна - 20%; бакалавр -5%.
3. Рівень кваліфікації:  І категорія - 7 педагогів; ІІ категорія - 3 педагоги; 11 тарифний розряд - 10 педагогів; 10 тарифний розряд - 2 педагоги.

З метою опанування такими видами професійної діяльності педагогів, які дають змогу працювати в умовах інноваційних змін, формування інформаційно відкритого освітнього середовища, продукування нових педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах, презентації та поширення передового педагогічного досвіду роботи у практику  закладу дошкільної освіти педагоги дитячого садку вивчають та впроваджують позитивний педагогічний досвід, інноваційні технології і програми: М. Монтессорі "Будинок вільної дитини", "Ігри нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільника. Блоки Дьейнеша та палички Кюїзера", М. М. Єфіменко "Театр фізичного розвитку й оздоровлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку",технології сендплей «Чудеса на піску. Пісочна терапія». Т.Зінкевич – Євстигнєєва, Т.Грабенко, Н.Гавриш, О.Пометун «Освіта для сталого розвитку. Діємо разом», С.Русова "Український дитячий садок". Танцювально - ігрова гімнастика "Са - фі - денс"

З метою розвитку природних задатків та нахилів дітей у закладі працюють гуртки: "Скарбничка моралі", "Шахова абетка",  "Ми маленькі патріоти", "Вивчаємо світ разом",«Ми маленькі музиканти»," Акробатичний", "Паперова фея", "Самчитайлик", "Малятка - здоров'ята", "Розмовляємо англійською"

З метою виховання патріотизму, пропаганди досягнень українського народу, формування інтересу до усної народної творчості, розвитку творчих здібностей, позитивної поведінки та підняття настрою дітей в закладі проводяться лялькові вистави, свята, ранки, музичні та тематичні розваги. Свої таланти діти демонструють під час цих заходів. Запрошують творчі колективи Вінницького театру ляльок, циркові студії, та інші розважальні колективи для проведення вистав.

З метою пізнання навколишнього світу, виховання інтересу та любові до природи, дбайливого ставлення до оточуючого середовища наші діти неодноразово відвідують Вінницький зоорозплідник, виставки екзотичних тварин.

Для зміцнення здоров'я дітей та зниження захворюваності розроблена система по оздоровленню дітей в дитсадку, що складається з наступних заходів:
1. Профілактика ГРВІ, короновірусної хвороби  та грипу в перед епідемічній період із застосуванням фітонцидів, оксолінової мазі, вітаміну «С».
2. . Дихальна гімнастика.
3.. Точковий масаж. Суджок.
4. Оздоровлення дітей в літній період.
5. Загартування в групах після денного сну.
6. Коригуюча гімнастика в групах після денного сну.
7. Гімнастика пробудження.

Вихователями дошкільного закладу проводиться оздоровча - профілактична робота. За віковими групами спланована і проводиться система загартувальних заходів:
• Ранкова гімнастика з корегувальними вправами. Під час оздоровчого періоду ранкова гімнастика проводиться на свіжому повітрі.
• Гімнастика пробудження.
• Точковий масаж.
• Кульковий масаж.
• Дихальна гімнастика.
• Коригувальні вправи по профілактиці сутулості, плоскостопу.
• Ходьба босоніж.
• Обливання ніг.
• Вологе обтирання тіла (обличчя, рук).
• Прогулянки на свіжому повітрі.
• Дозований біг.
• Пішохідні переходи.
• Фізичні заняття на свіжому повітрі та в спортивній залі.
• Фізхвилинки.

* Здоров'язбережувальні технології.

Також педагогами застосовуються нетрадиційні види оздоровлення. Починаючи з дошкільного віку практикується різні види масажу та спеціального загартування. 
Ці масажі підвищують стійкість організму до різного виду захворювань. Практикується щіточний масаж і проводиться в другій половині дня. Він сприяє злущуванню верхнього відмерлого шару шкіри, поліпшує функцію потових та сальних залоз, підвищує місцеву температуру шкіри, прискорюючи кругообіг у поверхневих судинах шкіри.

Для профілактики крапельних інфекцій в закладі в кожній віковій групі, музичному та спортивному залах встановлені бактерицидні лампи для знезараження повітря.

В  закладі дошкільної освіти організоване раціональне, збалансоване,  харчування дітей згідно  нової постанови з організації харчування дітей в  закладах освіти, затвердженої спільним наказом МОН та МОЗ України  від 24.03.2021 року № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"         Відповідно рішенню виконавчого комітету ВМР від 15.12.2022 року № 2753 вартість харчування дітей раннього віку складає 38-00 грн., дітей дошкільного віку 52-00 грн.


   З метою чіткого контролю за організацією харчування в ЗДО створена робоча група НАССР. Контроль за харчуванням починається з моменту складання меню і продовжується на всіх етапах приготування їжі. Здійснення контролю за харчуванням проводиться щоденно і включає аналіз харчування на фізіологічну повноцінність під час складання меню - розкладки експертним методом, контроль за якістю продуктів, які надходять, дотримання норм закладки продуктів і виходу страв, технології приготування, якості приготування їжі.


 
 

Наша адреса:

м. Вінниця, пров. Соняшниковий, буд. 7

тел.(0432)50-45-35

E -meil: dnz18@galaxy.vn.ua

Web- адреса: http://dnz18.edu.vn.ua

 

 


ДНЗ №18 2010 р.