Звіт керівника закладу

ЗВІТ

керівника

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад №18

 Вінницької міської ради»

 Мельник Наталі Борисівни

 

Звіт керівника КЗ «ДНЗ №18 ВМР» загального типу розвитку

Мельник Н.Б. за 2021-2022 н.р.

від 28.06.2022

Порядок денний:

1. Звіт керівника закладу дошкільної освіти про освітню діяльність колективу у 2021 – 2022 навчальному році.

2. Підсумки спільної діяльності ЗДО та батьківської спільноти.

3. Обговорення звіту/ виступу батьків, членів колективу та громадськості/.

5. Онлайн-голосування.

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

     Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

      Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 18 Вінницької міської ради»  загального типу розвитку знаходиться за адресою:                      21034, м. Вінниця, пров. Гладкова, буд.7, телефон 8(0432)50-45-35                    E-mail: dnz18@galaxy.vn.ua, dnz18zirka@gmail.com Web-адреса: http://dnz18.edu.vn.ua. Діє з березня 1957р., розрахований на - 117 місць. В 2021 - 2022 році у закладі функціонує  9 груп, з них: 2 групи раннього віку, 7 груп дошкільного віку, 2 інклюзивних групи. Дошкільний заклад  відвідує більше 180 дітей.

      Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-          Конституції України;

-          Закону України «Про дошкільну освіту»;

-          Базового компоненту дошкільної освіти;

-          Закону України  «Про охорону дитинства»;

-          Закону України «Про цивільну оборону»;

-          Закону України «Про дорожній рух»;

-          Закону України «Про охорону праці»;

-          освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»;

-         програми розвитку, тощо.

      Протягом 2021-2022 навчального року ЗДО  працював за Базовим компонентом  дошкільної освіти, освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,  а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи. В роботі також використовувались варіативні програми: «Казкова фізкультура» (М.М.Єфименко), «Грайлик» (О.М.Березіна), «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (Н.Гавриш, О.Пометун), «Веселкова музикотерапія» (І.А.Малашевська) та інші.

       Навчальний план, складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ЗДО здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності. Режим роботи ЗДО: п’ятиденний з 7.30. до 19.30.

      Мова навчання – українська.

      Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом  заклад забезпечений. Дитячий садок має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційних заходів: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

      КЗ «ДНЗ №18 ВМР» укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 23 педагогічних працівника: 1 завідувач, 1 вихователь – методист,     1 практичний психолог, 2 музичних керівника,  18 вихователів. З вищою освітою – 13 педагогів, з неповною вищою – 4 педагоги, середньо-спеціальною освітою –6 педагогів.

      З боку керівника в дитячому закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У  2021-2022 навчальному році кваліфікаційний рівень підтвердили педагоги:                  вихователь Лаврова Н.В., Прус О.М., Стратінко С.В. музичний керівник       Стан С.А..,вихователь  Басіста О.М. – присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії». В  2021-2022 н.р. кваліфікаційну категорію   «спеціаліст першої категорії» мають: вихователь – методист Коваль О.Д., вихователі: Лаврова Н.В.,  Басіста О.М.,  Бурковська Г.Т., Маковей А.С., музичний керівник Матвійчук Т.В. Стан С.А. (30%); кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» мають: вихователі    Кривонос І.І.,                Гриськевич Д.М., Панасенко І.Г., (20%) ; вищий посадовий оклад мають вихователі:  Іщенко Т.В., Зель І.В., Стратієнко С.В.,  Говоруха О.В.,  Міщенко О.В., Прус О.М., Моїсеєва С.О, Скрипник Ж.А. практичний психолог Шерстюк В.В.. (40%), не атестувалась вихователь  Литвинюк А.В., Савуляк М.В., Вітюк Л.В. (10%).

       Протягом 2021-2022 навчального року педагоги закладу регулярно  були учасниками (дистанційно) міських методичних об’єднань, школи ефективного педагогічного досвіду, майстер-класів. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

      На протязі навчального року організована допомога молодим спеціалістам Моісеєвій С.О., Литвинюк А.В. Савуляк М.В. Вітюк Л.В. з питань освітньої роботи з дітьми. В закладі працює школа молодого вихователя, кожному молодому педагогу запропоновані наставники, педагоги відвідують дистанційно міську школу молодого педагога. В зв’язку з чим покращується якість організації життєдіяльності дітей, удосконалюються теоретичні знання та практичні вміння педагогів.  В 2021-2022 навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли: вихователі   Басіста О.М.,  Кривонос І.І., Говоруха О. В., Зель І.В., Вітюк Л.В., музичний керівник Стан С.А.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

       З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією КЗ «ДНЗ №18 ВМР» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня, за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

      Організація освітнього процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду. Діяльність закладу була направлена на реалізацію основних завдань:

1.     Спрямувати роботу педагогічного колективу на розвиток розумових, пізнавальних, творчих здібностей дітей, шляхом інтеграції в освітній процес інноваційних технологій.

2.     Оновити зміст фізкультурно – оздоровчої роботи з розділу виховання культурно – гігієнічних навичок з дошкільниками та забезпечити безпечні умови організації освітнього процесу в умовах пандемії.

3.     Вдосконалити роботу по впровадженню сучасної інноваційної LEGO- технології в освітній процес за допомогою створення сучасного пізнавального середовища для розвитку сенсорно – пізнавальнтх здібностей дітей.

Прогнозований результат:

1.  Вдосконалювати та розширити форми роботи з дітьми;  

2. Розвиток елементарних  культурно – гігієнічних навичок у дошкільників;

3. Розвиток   інженерного мислення в малюків.

     У 2021-2022 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи, круглі столи, майстер-класи тощо. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

       В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів. Вихователь-методист Коваль О.Д. протягом року надавала допомогу молодим вихователям у складанні планів роботи з різних розділів програми «Дитина», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури справ тощо.

       Про ефективність інноваційної діяльності педагогів свідчить проведене анкетування серед вихователів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ЗДО в інноваційному режимі. Педагоги активно впроваджують в освітню роботу з вихованцями інноваційні технології, що допомагає дітям в оволодівати знаннями, розвиває їх особисті задатки, креативне мислення.

       Для вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2021-2022 навчальний рік, проводилась робота спільних спостережень та пошуку з боку педагогів. Педагогічний колектив надавав дітям початкові знання, створюючи умови для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуте. Завдяки вмілому педагогічному керівництву та залученню дітей до різних видів діяльності, дошкільники мали змогу до вільного розвитку і проявів здібностей.

      З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічних рад, малі педради, семінари-практикуми, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.  Педагоги  Басіста О.М.,   Стратієнко С.В., Стан С.А.  показали високий методичний рівень проведених  відкритих занять та заходів.  Проведено  онлайн методичне об’єднання для педагогів середніх груп  Вінницької МТГ на тему: «Розвиток еколого – природничої компетентності в дошкільників».

     Щодо удосконалення і модернізації співпраці з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу  дистанційно навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.

     По вдосконаленню системи управління закладом дошкільної освіти були виконані  наступні завдання:

-         забезпечення мотиваційного управління на основі режиму співупрапвління;

-         поповнення банку інформації, на основі якого можна чітко аналізувати та коректувати освітню ситуацію в ЗДО;

-         делегування відповідальності за результатами своєї діяльності самим учасникам освітнього процесу.

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

     З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дитячому закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

     Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників  закладу на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітнього процесу.

      Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ЗДО навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти                                   у 2021-2022 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

      Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо  реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, науковості, гнучкості і прогностичності, безперервності їх фахового вдосконалення.

     Робота методичної служби у 2021-2022 н. р. була спрямована:

1. Продовжувати удосконалювати систему  регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно – зорієнтованого підходу.

2. Сприяння становленню співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів.

3. Поглиблювати роботу по підвищенню іміджу педагога, шляхом підвищення у них мотивації до самовдосконалення.

      Згідно плану роботи закладу на 2021-2022 н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами.

       Переваги надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

     З метою надання методичної допомоги здійснювалось дидактичне тестування вихователів та систематично здійснювався контроль за самоосвітою педагогів. З метою підвищення якості реалізації річних завдань систематично проводились методичні дні, «малі педради», які були спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу. У повсякденному житті створювався мікроклімат педагогіки співробітництва. З метою підвищення фахової майстерності педагогів проводились взаємовідвідування занять між колегами, колективні перегляди занять, заходів, режимних моментів; методичні тижні з метою обміну досвідом з актуальних проблем; співбесіди тощо. В закладі працювала творча група під керівництвом вихователя Лаврової Н.В. яка працювала над темою «Оцінювання якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти за шкалою ECERS - 3».  Теоретичний семінар   під керівництвом вихователя – методиста Коваль О.Д. «Освітня програма «Дитина» - працюємо по – новому» познайомили та закріпили нововведення в  оновленій освітній програмі «Дитина».  Шерстюк В.В. під час  теоретичного семінару «Ефективне спілкування – ключ до створення дружнього мікроклімату в колективі» створювала умови для розвитку комунікативної культури педагогів за допомогою ігрових методів навчання та підсилювала професійну мотивацію. Упродовж навчального року в групах оформлювались  кіточок емоцій, куточок усамітнення, розвивально-ігрове середовище відповідно віку дітей, поповнювались різноманітним матеріалом куточки СХД; проводились виставки дитячих робіт, тематичні виставки, тематичні дні, конкурси на кращу підготовку групи до нового навчального року,   конкурс на кращу новорічну поробку «Зимова феєрія» тощо.

      Працює сайт КЗ «ДНЗ №18 ВМР», щомісячно проводиться оновлення змісту сайту, поповнюються матеріали консультацій практичного психолога, медичної сестри, музичного керівника, вихователя-методиста та інші. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та провести заняття в онлай режимі. 

       Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

      Основним акцентом у  освітній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків усіх груп.

      Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків та нахилів дитини плідно працювали гуртки:

- «Скарбничка моралі» (художньо-естетичний, керівник Стратієнко С.В.)

- «Юний еколог» (природознавчий, керівник  Бурковська Г.Т..);

- «Шахова абетка»  (інтелектуальний, керівник  Говоруха О.В...);

- «Чарівний світ орігамі» (творчий, керівник  Литвинюк А.В..);

- «Розвивайко» (пізнавально - комунікативний, керівник  Басіста О.М..);

 - «Лабораторія народної медицини» (дослідницька діяльність, керівник   Іщенко Т.В..);

- «Друзі природи » (природознавчий , керівник   Лаврова Н.В.)

- «Ми маленькі музиканти» (художньо-естетичний, керівник Матвійчук Т.В. Стан С.А.)

- «Розмовляємо англійською» (керівник Шерстюк В.В.);

- «Акробатичний» (фізкультурно-оздоровчий, керівник Цибрій І.М.).

      Відвідували гуртки більше 90 дітей.

     Упродовж 2021-2022 навчального року у роботу дитячого закладу впроваджуються інноваційні технології такі, як: «Елементи досвіду Карла Орфа», «Театр фізичного розвитку і оздоровлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» М.М.Ефіменко, «Освіта для сталого розвитку. Діємо разом» Н.Гавриш, О.Пометун. В роботі систематично педагоги використовують елементи інших інноваційних технологій, а саме: «Будинок вільної дитини» педагогіка М.Мотрессорі,  «Український дитячий садок» Софія Русова, «Щоб діти вміли міркувати» Н.Харченко тощо.

 

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

      До школи у 2022 році піде 48 дошкільників.

      Робота закладу дошкільної освіти з комунальним закладом «Загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів № 20 Вінницької міської ради», велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ЗДО  та ЗОШ», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань:

- вихователем-методистом створено онлай інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків   щодо підготовки дітей до школи;

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- вчителі початкових класів знайомилися з вимогами освітньої програми  для дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина»;

- вихователі знайомилися з вимогами програми «Нова українська школа».

      Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою, відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України                     від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку». Відповідно електронної бази даних в закладі дошкільної освіти  були охоплені дошкільною освітою 100% діти п'ятирічного віку.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

      Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти, здійснювалася згідно Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 2809-IV від 6 вересня 2005 року, Постанови КМУ №305 від 24 березня 2021 року «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

      Вартість харчування дітей в закладі дошкільної освіти                                         у 2021- 2022 навчальному році встановлена: для дітей раннього віку –               34,00 грн., для дітей дошкільного віку – 46,00 грн.  і 75% вартості харчування плати батьків за харчування дитини за перспективним двотижневим меню (відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської територіальної громади  «Про встановлення вартості харчування дітей в ЗДО, що належать до комунальної власності міста…» від 30.12.2021 року № 3277).   Ми намагаємося наближати виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв, чотирьохтижневому меню. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

      Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснювала профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей (вимірювання антропометричних даних), за організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

      Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2021 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт             ЗДО. Вихователям-методистом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, за необхідністю проводилось матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

       


ДНЗ №18 2010 р.